powrót do strony głównej

Urodziłem się w Bydgoszczy w 1942 r. W 1962 ukończyłem Zasadniczą Szkołę Koszykarstwa Wiklinowego w Kwidzynie. Następnie w Warszawie ukończyłem Technikum Ekonomiczne. Mistrza Koszykarskiego uzyskałem w roku 1995 w Nowym Tomyślu po uprzednim ukończeniu Studium Pedagogicznego w Rzeszowie. Początkowo pracowałem na poczcie pełniąc obowiązki naczelników urzędów pocztowych w: Małym Rudniku k/Grudziądza, Stegnie, Markusach, Czarnej k. Ustrzyk Dolnych a następnie pracowałem jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych i w Michniowcu. Po przejściu na rentę chorobową podjąłem pracę w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie ( przemianowany obecnie na: Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej ) jako wykładowca i instruktor zawodu - koszykarz wikliniarz. Zajmowałem się też przewodnictwem PTTK w Muzeum ”STUTTHOF” w Sztutowie, w Muzeum Naftowym w Bóbrce k. Krosna oraz przewodnictwem terenowym po byłym woj. elbląskim. Ponadto w PTTK pełniłem funkcję w: Elblągu przewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody a w Krośnie v-ce przew. tej że Komisji
             W Michniowcu w Bieszczadach zakładałem oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, gdzie byłem prezesem przez dwie pierwsze kadencje. Obecnie jestem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu.
             Jestem współzałożycielem firmy koszykarskiej “Loza” w Chyrowie na Ukrainie w której to firmie do dzisiaj pracuję pełniąc tam obowiązki doradcy i kontroli jakości wyrobów. Wyroby z firmy “Loza” cieszą się na Ukrainie dużym powodzeniem.
              Od roku 2005 zamieszkałem w Sławnie, gdzie współtworzyłem Stowarzyszenie Kulturalne Ziemii Sławieńskiej
              Pisuję do www.wiadomosci24.pl na tematy wikliniarstwa i poruszam tam tematy zwiazane z tematyka regionalną. Współpracuję z: www.slawno.to.pl
              Interesuję się wiklinowym koszykarstwem artystycznym, brałem udział w następujących wystawach:
     1. Zbiorowych: z galerą “Barak” w Czarnej, Warszawie,
         Krakowie i Brzozowie, z MUL Wzdów w Brzozowie.
     2. Indywidualne: w Rudniku n/S, w Malborku i w Nowym Stawie.
   3. Zbiorowe w Sławnie w JKrośnie, Ustrzykach Dolnych i w SanokuKontakt:
e-meil: zkwasek@gmail.com
☎   +48504986143

Zdzisław Kwasek

Zdzisław Kwasek © Copyright 2002
shengjk@tlen.pl
Pomógł Pajączek