powrót do strony głównej

   OFERTA SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH I OSÓB
   CHCĄCYCH UZYSKAĆ NOWY ZAWÓD - KOSZYKARZ /
   WIKLINIARZ


Prowadzę warsztaty wikliniarskie 30 godz i więcej /do uzgodnienia/ na terenie całego kraju jako przedstawiciel ULRA w Woli Sękowej dla grup 10 -12 uczestników 1 godz pracy z grupą 60,00zł. Wymagania: wiklina we własnym zakresie /pomagam w możliwości zakupu/ Instruktor przywozi własne narzędzia , konieczny dostęp do wody, posadzka: lastriko, PCV. beton itp. Uczestnicy otrzymują certyfikaty. Faktura wystawiana przez ULRA w Woli Sękowej.


Kontakt:
e-meil: zkwasek@gmail.com
☎   +48504986143

Zdzisław Kwasek © Copyright 2002
shengjk@tlen.pl
Pomógł Pajączek