powr�t do strony g��wnej
WIERZBA


Pr�na rzecz szuka� fig na gruszy, a gruszek na wierzbie.

Niemiec jak wierzba, gdzie go posadzisz tam si� przyjmnie.

Za niezdar� z�ota wierzba ro�nie.

Obiecywa� gruszki na wierzbie.

Jakby pieni�dze na wierzbie ros�y.

Taka prawda jak na wierzbie gruszki.

�mieje si� jak diade� w suchej wierzbie.

zakocha� si� jak diabe� w suchej wierzbie.

Baju, baju a na wierzbie ci gruszki rw�.

Gdyby ach gdyby ach gdyby na wierzbie ros�y grzyby.

Lepiej w Janiszowie na wierzbie jak w Kosinie w izbie.

Lepiej na Powi�lu na wierzbie jak na Kujawach w izbie.

Smutna jak wierzba p�acz�ca.
WIKLINA


Wiklina gonna, dziewczyna sk�onna.

I krzak wikliny ci��� przyczyni.

Najlepiej pod wiklin� kocha� si� z dziewczyn�.

Kibi� dziewczyny jak pr�cik wikliny.
PLECENIE


Plecie duby smalone.

Plecie jak baba z G�dek.

Ka�dy wije swoje matowid�o.

Plecie jak stara baba w lecie.

Plecie kosza�ki opa�ki.

Plecie pi�te przez dziesi�te.
Plecie trzy po trzy.

Plecie ni w pi�� ni w dziesi��.
KOSZ


Cichy jak opa�ka za wozem

Kr�ci si� jak piskorz w opa�ce.

Rzuca si� jak opa�ka za wozem.

Na jednym miejscu i grzyb�w si� sprzykrzy, to go baba w kosz bierze, a co� dopiero cz�eka.

Co� dadz� to w kosz.

W mie�cie z koszykiem z grosikiem.

Taka prawda jak w koszu woda.

Siedzi jak grzyb w koszu.

Koszem wod� nosi�.

Kto si� z w�zka przesiada ten w koszu osiada.

Grosz do grosza zbierze si� p� kosza.

Taki to na �wiecie tryb, marzsz do kosza, kiedy� grzyb.
INNE I NOWE


Drze koza �oz�, wilk koz�.
⇧ Do g�ry

Zdzis�aw Kwasek © Copyright 2002
shengjk@tlen.pl
Pom�g� Paj�czek