powr�t do strony g��wnej

Wierzbo ty moja, kt�r� wiek on stary
Mianem przyodzia� najpi�kniejszej wiary
Przeto, �e pierwsza u wiejskiego p�otu
P�kasz na powiew ciep�ych dni powrotu;...
                                           Teofil LenartowiczVincent van Gogh, Wierzby o zachodzie s�o�ca

Copyright © 2002-2017 Zdzis�aw Kwasek

Webdesign by J.Kwasek

Pom�g� Paj�czek